Do pobrania

Statuty

Statut SOSW


Statut Szkoła Podstawowa
Statut Szkoła Przysposabiająca do Pracy


Statut Przedszkole


Inne dokumenty

Zgoda i klauzula informacyjna - dla dzieci spoza szkoły (konkurs)

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne 2020/2021

Karta uroczystości
Podanie o przyjęcie dziecka


Karta wycieczki© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53