Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022.
1 września 2021 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
24 stycznia - 6 lutego 2022 r.
Ferie zimowe

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 26 maja 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty
24 czerwca 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Ferie letnie

2.11.2021 r. (wt.)
12.11.2021 r. (pt.)
7.01.2022 r. (pn.)
2.05.2022 r. (pn.)
17.06.2022 r. (pt.)
Dodatkowe dni wolne© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53