Arboretum

Latem w naszym Ośrodku powstało Arboretum. Obejmuje ono teren o powierzchni 15 arów. W Arboretum wykonano szereg miejsc sprzyjających zapoznaniu odwiedzających z bogatymi kolekcjami roślin z różnych stref klimatycznych. Utworzono 9 kolekcji roślin: byliny skalne, wrzosowate, paprocie, byliny, cebulowe, trawy ozdobne, róże okrywowe, drzewa i krzewy liściaste, drzewa i krzewy iglaste.

Ogółem posadzono i oznaczono 250 gatunków roślin. Wykonano również trawniki, miejsca spacerowe oraz miejsca do odpoczynku i edukacji, w tym zieloną klasę. Umożliwi ona prowadzenie ciekawych lekcji przyrodniczych w terenie. Całość obsadzono żywopłotem w celu osłonięcia roślin od wiatrów i podkreślenia całego założenia.
Arboretum wpisuje się w ekosystem o powierzchni około 6 ha, składający się między innymi z dwóch stawów retencyjnych, starodrzewu dębowego oraz torfowisk. W przyszłości planuje się utworzenie kolejnych ciekawych kolekcji dendrologicznych i florystycznych, obejmujących także rośliny pochodzące z siedlisk znajdujących się na naszym terenie. W zamierzeniach jest stworzenie ścieżki ekologiczno- dydaktycznej biegnącej przez najciekawsze miejsca na terenie Ośrodka z wieloma stanowiskami przyrodniczymi obejmującymi występującą bogatą florę i faunę.

Utworzenie Arboretum było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wartość całej inwestycji wyniosła 55.450,00 zł.

Arboretum można odwiedzać we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8 – 17.

© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53