Sala gimnastyczna

Placówka dysponuje pełnowymiarową, przestronną i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. Została ona przystosowana do gry w piłkę koszykową, piłkę siatkową i piłkę ręczną, a także do gry w: badmintona, indiacę,  oraz do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Prowadzane są w niej zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla uczniów. Sala sportowa jest głównym obiektem w szerokiej bazie sportowo-rekreacyjnej szkoły służącym do podnoszenia ogólnej sprawności wychowanków oraz rozwijania umiejętności w wielu dyscyplinach sportu. Duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów w działania sportowe owocują licznymi sukcesami w zawodach o zasięgu regionalnym i krajowym.


image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53