Rewalidacja

W Ośrodku prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Ich głównym zadaniem jest wspomaganie rozwoju ucznia, wzmacnianie jego mocnych stron oraz usprawnianie zaburzonych funkcji.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, którego istotny element stanowi wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
- program zajęć rewalidacyjnych, będących integralną częścią IPET – u.

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych:

- usprawnianie technik szkolnych,

- logopedia,

- hipoterapia,

- rehabilitacja,

- Integracja Sensoryczna,

- EEG Biofeetback,

- terapia psychologiczna.


Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach.


image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53