RODO

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018r. poz. 1000) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szymanowie gromadzi i przetwarza niezbędne dane osobowe wynikające z realizacji przepisów prawa oraz zadań statutowych szkoły. W tym celu, podczas załatwiania spraw, stosowana jest w szkole Klauzula Informacyjna Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie.

Klauzula informacyjna Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie - Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA- dziennik elektroniczny
KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring wizyjny
KLAUZULA INFORMACYJNA - zdalne nauczanie


© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53