Rok szkolny 2016-2017

26.10.2016- Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wpółpracy z UWM w Olsztynie


Dnia 26.10.2016 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, reprezentowanym przez Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Urszulę Czarnik, prof. zw. a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie, reprezentowanym przez Dyrektora Jarosława Witka. Strony oświadczyły, że podejmują współpracę w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53