Rok szkolny 2014-2015

20.03.2015- Pożegnanie zimy


Zimo, zimo już uciekaj!
Bo za oknem wiosna czeka.
Dzieci już cię pożegnały.
Przy muzyce czas spędzały.
Przyklejały, zgadywały,
wiosny za oknem wypatrywały.

powrót© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53